Informace o MS Doubrava Zahnašovice

 

Naše myslivecké sdružení hospodaří na honebních pozemcích čtyř katastrálních území (Zahnašovice, Všetuly, Třebětice, Martinice). Hospodaříme na ploše 755 ha. K dominantní zvěři našeho revíru patří zvěř srnčí, černá  a v dnešní době již v menším množství zajíc polní a bažant obecný. Zabýváme se také polodivokým chovem bažanta obecného.

Prostředky na činnost našeho sdružení získáváme z pořádání střeleckých závodů na naší brokové střelnici. Dále  při této příležitosti pořádáme pro místní děti, jakož i děti z okolních obcí dětský den, který získal hezkou tradici. Nemalou měrou se podílí na našem hospodaření chov bažantích slepic a produkce bažantích vajec pro líheň v Míškovicích. Dále jsou v okolí vyhlášeny naše hony jak na drobnou bažantí zvěř, tak i na zajíce polního. Samotnou kapitolou jsou poslední leče, na kterých se naši členové snaží obohatit zábavu o myslivecké tradice, jako např. poslední myslivecký soud, přijímání nových členů nebo pasování lovců na dané druhy zvěře.

Početní stavy drobné zvěře v posledních letech byly na minimálních stavech, v posledních dvou letech se nám daří tyto stavy pomalu zvedat a to hlavně díky odstřelu a odchytu myslivosti škodící zvěře. Dalším důležitým faktorem je dostatek krmných zařízení (zásypy, krmelce, korýtka). Koncem října začínáme s pravidelným zásobováním těchto zařízení po celou zimu až do jara. Velmi dobrým partnerem a pomocníkem při této činnosti je zemědělský podnik Doubrava s.r.o., Zahnašovice.

 

Naše myslivecké sdružení hospodaří na honebních pozemcích čtyř katastrálních území. Hospodaříme na ploše přibližně 700 ha. K dominantní zvěři našeho revíru patří zvěř srnčí, černá  a v dnešní době již v menším množství zajíc polní a bažant obecný. Zabýváme se také polodivokým chovem bažanta obecného.

Prostředky na činnost našeho sdružení získáváme z pořádání střeleckých závodů na naší brokové střelnici. Dále  při této příležitosti pořádáme pro místní děti, jakož i děti z okolních obcí dětský den, který získal hezkou tradici. Nemalou měrou se podílí na našem hospodaření chov bažantích slepic a produkce bažantích vajec pro líheň v Míškovicích. Dále jsou v okolí vyhlášeny naše hony jak na drobnou bažantí zvěř, tak i na zajíce polního. Samotnou kapitolou jsou poslední leče, na kterých se naši členové snaží obohatit zábavu o myslivecké tradice, jako např. poslední myslivecký soud, přijímání nových členů nebo pasování lovců na dané druhy zvěře.

Početní stavy drobné zvěře v posledních letech byly na minimálních stavech, v posledních dvou letech se nám daří tyto stavy pomalu zvedat a to hlavně díky odstřelu a odchytu myslivosti škodící zvěře. Dalším důležitým faktorem je dostatek krmných zařízení (zásypy, krmelce, korýtka). Koncem října začínáme s pravidelným zásobováním těchto zařízení po celou zimu až do jara. Velmi dobrým partnerem a pomocníkem při této činnosti je zemědělský podnik Doubrava s.r.o., Zahnašovice.Více zde: https://mszahnasovice.webnode.cz/