Popis honitby MS Zahnašovice:

Hranice honitby začíná na železničním přejezdu ve Všetulích, pokračuje po silnici III. tř. 438 ve směru na obec Zahnašovice. Z této silnice přechází hranice vpravo na p.č. 353 a p.č. 347. Protíná potok Ludslávka a silnici ve směru Zahnašovice - Ludslavice. Pokračuje po hranici parcel p.č. 320, 305, 398 na vrchol kopce s místním názvem "Kameňák". Navazuje na silnici III. tř. 342 p.č. 403 do obce Lechotice, cca po 500 m uhýbá vlevo na polní cestu p.č. 221 s místním názvem "Černé trní", pokračuje na potok Ludslávka k "Železnému mostu". Uhýbá vlevo ve směru na Zahnašovice.V místě zvaném "U studýnek" přechází vpravo po hranici pozemku p.č. 192 na silnici "Šindelnice", pokračuje po hranici katastru obce Zahnašovice na potok Mojena a pokračuje vpravo po vodním toku p.č. 3670 na silnici p.. 490 Martinice-Holešov. U kasáren uhýbá vlevo a kopíruje hranici parcel jižní části okolí města Holešov. Končící u železničního přejezdu Všetuly.

 https://apps.hfbiz.cz/apps/mysliveckyportal/honitby/view/

 

 

Členění honitby:

Celková výměra:             755 ha

Celkem orná půda:            688 ha

Celkem ostatní plocha:        51 ha 

Celkem lesní půda:                6 ha

Celkem vodní plocha:             6 ha

Celkem zahrady                    3 ha

Celkem trvalé travní porosty:   1 ha

 

Z toho:

v k.ú. Zahnašovice          482 ha

v k.ú. Holešov                121 ha

v k.ú. Všetuly                 104 ha

v k.ú. Třebětice                48 ha

 

Zařazení honitby do jakostních tříd:

Srnec obecný

jakostní třída:                                I.

plánovaná výměra:                       520 ha

minimální stav:                                6 ks

normovaný stav:                            29 ks (srnci 39% (11 ks), srny 39% (11 ks), srnčata 22% (7 ks)

koeficient očekávaného přírůstku:     0,8

poměr pohlaví:                                1 : 1

Zastoupení věkových tříd:               I. věk. tř.   -   5 ks

                                                   II. věk. tř.   -   4 ks

                                                  III. věk. tř.   -   2 ks     

Zajíc polní

jakostní třída:                               II.

plánovaná výmera:                      550 ha

minimální stav:                             28 ks

normovaný stav:                          110 ks

koeficient očekávaného přírůstku:     0,6

 

Bažant obecný

jakostní třída:                               III.

plánovaná výmera:                      450 ha

minimální stav:                             23 ks

normovaný stav:                           90 ks

koeficient očekávaného přírůstku:     0,6

poměr pohlaví:                                1 : 4 (18 ks kohout - 72 ks slepic)

 


Myslivecká krmná zařízení v honitbě:

Krmelce pro srnčí zvěř                                 5 ks

Zásypy pro bažantí zvěř                             10 ks

Krmná zařízení pro jadrná krmiva                11 ks

Posedy                                                      8 ks

Lapací zařízení pro odchyt škodné zvě          3 ks

Slaniska pro srnčí a zaječí zvěř                   10 ks

Krechty na dužnatá krmiva                           2 ks 

Zimní přikrmování zvěře provádíme individuálně v přidělených krmných zařízeních,v případě kalamit rozvážíme krmivo traktorem centrálně .