Historie myslivosti v Zahnašovicích

 

Kronika obce Zahnašovice nám říká,že první pronajatou honitbu měl Spolek střelecký v roce 1926.

 

 

V roce 1928 byla velká zima,bylo vyrobeno 6 bud pro kroptve,napadlo 2 – 3 m sněhu.

 

 

 

V roce 1929 dne 27.11. bylo uloveno 159 zajíců polních.Večer byla konána velmi slušná zábava,které se zůčastnili místní rolníci i prespolní hosté.
Koncem
roku 1939 pozbyly platnosti všechny zbrojní pasy a honební lístky vydané československými úřady.Znovuudělení těchto oprávnění se dělo jen za souhlasu říšského úřadu Oberlandratu v Kroměříži.
Rok 1946 byl charakterizován poměrně nízkými stavy koroptví a zajíců.Novinkou myslivosti bylo,že každý kdo se chtěl věnovat tomuto sportu musel navštěvovat myslivecký kurz v Holešově,kde od přednášejících odborníků nabyl teoretických vědomostí z myslivosti a znalost jejich musel prokázat při zkoušce na konci kurzu.Ze Zahnašovic se tohoto kurzu zůčastnili Josef Zehnal a František Konečný.

 

Rok 1949 byl rokem pro myslivost velmi příznivý.Bylo velké množství koroptví a navíc mnoho bažantů.Zajíců bylo v Zahnašovicích a v širokém okolí velmi mnoho.Kolový hon proběhl v prosinci,počasí bylo krajně nepříznivé.Večer byla lidová zábava.

V roce 1952 Mysliveckou společnost vedl hospodář Josef Zehnal.Dne 29.11. byl uspořádán hlavní hon.Počasí bylo velmi příznivé,měkko,zajíci drželi.Uloveno bylo 270 zajíců a 11bažantů kohoutů.Bylo zabito dvoumetrákové prase a veselila se celá dědina až do rána.

 

 

V roce 1954 20.11.se konal kolový hon na zajíce.Bylo střeleno 38 zajíců.Dne 20.12 se konal druhý hon a střelilo se 56 zajíců.Tak málo zajíců se v Zahnašovicích ještě nikdy nestřelilo.Bažantů bylo velmi mnoho.Koroptve se v tomto roce nestřílely.